Biuro Rachunkowe LUKA s. c. proponuje państwu następujące usługi:


Księgowe

- Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
- Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
- Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
- Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
- Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych - GUS
- Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Kadry i płace

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
- Prowadzenie akt osobowych - Przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych
ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
- Prowadzenie kart urlopowych, godzin nadliczbowych i inne.
Dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników
- Sporządzenie listy płac
- Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
- Sporządzanie deklaracji podatkowych
Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło
- Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
- Przygotowywanie umów, zleceń i o dzieło
- Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów
Prowadzenie dokumentacji ZUS
- Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS
- Sporządzanie deklaracji ZUS
- Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
- Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne