Kadry i Płace

ikona-budynku

Nasze biuro w ramach obsługi kadrowo-płacowej pomoże w wypełnieniu obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców wobec ZUS i urzędu skarbowego.
Nasze usługi:

  • Przygotowanie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło
  • Zgłoszenie/wyrejestrowanie ZUS
  • Sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
  • Wyliczanie zasiłków, urlopów, premii, ekwiwalentów
  • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
  • Wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach
  • Sporządzanie PIT-11, RMUA