Luka Kraków

Usługi księgowe

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) - Uproszczona księgowość

Podatkowa książka przychodów i rozchodów to najczęściej wybierana forma prowadzenia księgowości przez małych i średnich przedsiębiorców. Służy do rozliczeń księgowych oraz wyliczania dochodu osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zaletą jest oczywiście możliwość wliczenia w koszty prowadzenia działalności wszystkich wydatków, związanych bezpośrednio z uzyskanym przychodem. W przypadku KPiR podatek płacimy nie od naszego przychodu, ale od faktycznego dochodu. Wadą książki przychodów i rozchodów jest obowiązek gromadzenia i przechowywania wszystkich dokumentów księgowych, a także dodatkowe, obowiązkowe ewidencje do prowadzenia.

ikona-książki-przychodów-i-rozchodów
KPiR

Nasze usługi w ramach książki przychodów i rozchodów:

 • Weryfikujemy wystawione faktury sprzedaży
 • Oceniamy zasadność wydatków w stosunku do przychodu
 • Księgujemy zdarzenia gospodarcze firmy
 • Prowadzimy dodatkowe, wymagane przepisami ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, karty przychodów i książkę kontroli
 • Wyliczamy zaliczkę na podatek liniowy lub według tabeli podatkowej
 • Na koniec roku sporządzamy PIT-36 lub PIT-36L, a także rozliczymy inne dochody, jeżeli przedsiębiorca takie posiada.
 • Prowadzimy doradztwo podatkowe w ramach obsługiwanej działalności

Cennik >

Przekazanie dokumentów do 10 dnia każdego miesiąca. Każdy dzień jest dla nas ważny, dlatego zachęcamy do jak najszybszego dostarczania dokumentów.

Oferujemy również opcję online, która pozwala na dodawanie dokumentów z poziomu aplikacji lub strony www, bez konieczności dostarczania ich do biura. Chcesz dowiedzieć się więcej. Sprawdź zakładkę Księgowość online >

Pełna księgowość - Księgi rachunkowe (Księgi Handlowe)

Obligatoryjna forma księgowości dla spółek prawa handlowego takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa oraz dla firm jednoosobowych, spółek cywilnych, których przychody przekraczają 2 miliony euro. Prowadzenie pełnej księgowości daje pełną kontrolę nad finansami firmy, dostarcza pełnych danych na temat wszystkich przepływów pieniędzy-wydatków, kosztów, źródeł przychodów. W tych księgach znajdziemy informację o każdej operacji w firmie. Księgi handlowe są rozbudowane, skomplikowane i czasochłonne co jest jednocześnie ich wadą i zaletą. Księgi rachunkowe warto oddać do prowadzenia w pewne ręce fachowców. Nasze biuro zajmie się tym zagadnieniem kompleksowo.

ikona-kalkulatora
Pełna Księgowość

Nasze usługi w ramach prowadzenia pełnej księgowości:

 • Prowadzimy Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych zgodnie z ustawą o rachunkowości rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco
 • Sporządzamy rachunek zysków i strat oraz bilans w okresach miesięcznych
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Na koniec roku obrotowego sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami ustawy oraz CIT-8 dla celów rozliczenia podatku dochodowego spółki
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne
 • Monitorujemy poziom należności i zobowiązań, a także sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 • Prowadzimy bieżące doradztwo w ramach prowadzonej działalności

Cennik >

Przekazanie dokumentów do 10 dnia każdego miesiąca. Każdy dzień jest dla nas ważny, dlatego zachęcamy do jak najszybszego dostarczania dokumentów.

Oferujemy również opcję online, która pozwala na dodawanie dokumentów z poziomu aplikacji lub strony www, bez konieczności dostarczania ich do biura. Chcesz dowiedzieć się więcej. Sprawdź zakładkę Księgowość online >

Ryczałt ewidencjonowany

Uproszczona forma opodatkowania, w której podatek płaci się od przychodów z działalności gospodarczej. Zaletą są niskie stawki podatku i nieskomplikowane ewidencje podatkowe. Wadą zaś to, że nie możemy ująć w rozliczeniu podatkowym kosztów prowadzonej działalności oraz rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem.

ikona-segregatora
Ryczałt

Nasze usługi dla przedsiębiorcy na ryczałcie:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów;
 • Ustalenie prawidłowej stawki ryczałtu;
 • wyliczenia podatkowe

*Nie każda firma może rozliczać się ryczałtem, jest kilka ograniczeń i przy wystąpieniu wątpliwości proponujemy skorzystać z usług naszego biura rachunkowego. Pomożemy ustalić, czy możesz rozliczać się ryczałtem, jaką stawkę podatkową należy zapłacić, a na koniec roku przygotujemy rozliczenie roczne PIT-28.

Cennik >

Przekazanie dokumentów do 10 dnia każdego miesiąca. Każdy dzień jest dla nas ważny, dlatego zachęcamy do jak najszybszego dostarczania dokumentów.

Oferujemy również opcję online, która pozwala na dodawanie dokumentów z poziomu aplikacji lub strony www, bez konieczności dostarczania ich do biura. Chcesz dowiedzieć się więcej. Sprawdź zakładkę Księgowość online >