Usługi księgowe

Usługi księgowe:

  • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • prowadzenie Ewidencji Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT,
  • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych – GUS,
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.