Usługi księgowe

Usługi księgowe:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT,
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych – GUS,
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • program do wystawiania faktur w ramach usługi księgowej,
 • możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej,
 • kontakt zdalny z biurem i dostęp do elektronicznego archiwum dokumentów zakupu i sprzedaży,
 • dostęp do aplikacji „SaldeoSMART” na komputer i smartfon,
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.