Kiedy prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe?

Przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości w określonych sytuacjach. Czy wiesz, kiedy jest to obowiązkowe?

Próg obrotów a pełna księgowość

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych oraz jednostek, których roczne obroty przekraczają równowartość 2 milionów euro. Wartość ta jest przeliczana według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich są zwolnieni z tego obowiązku, o ile ich roczne obroty nie przekraczają wspomnianego progu.

Formy prawne podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy nie tylko spółek kapitałowych, ale również innych form prawnych działalności gospodarczej. Należy do nich zaliczyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo–akcyjne oraz jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, lecz są ustawowo zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Przykładem takiej jednostki może być państwowa uczelnia wyższa.

Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w Krakowie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości firm. Jeśli zatem poszukujesz pewnego i sprawdzonego biura, które zajmie się profesjonalnym prowadzeniem księgowości w Twojej firmie, zdaj się na nas.

Kiedy przedsiębiorca może zrezygnować z pełnej księgowości?

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy, ma prawo zrezygnować z pełnej księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów (tzw. książka przychodów i rozchodów), o ile jego roczne obroty nie przekraczają wspomnianego progu 2 milionów euro. W przypadku spółek osobowych, takich jak spółka cywilna czy spółka jawna, możliwe jest również prowadzenie uproszczonej ewidencji, jeśli żaden ze wspólników nie jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych może skutkować nałożeniem kar oraz odpowiedzialnością karną. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem pełnej księgowości w naszym biurze. Warto zadbać o prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, aby uniknąć problemów z organami kontrolnymi.