Luka Kraków

Koszty zatrudnienia pracownika w 2023 roku

Płaca minimalna w roku 2023 wzrośnie dwukrotnie, czyli w styczniu i w lipcu. Począwszy od stycznia, płaca minimalna wynosi 3490 brutto, a od lipca już 3600 brutto. O ile jest to dobra wiadomość dla pracowników niższego szczebla, tak dla pracodawców oznacza wyższe koszty.

W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie 3490,00 brutto, koszty zatrudnienia kształtują się następująco:

 • Składki emerytalne – 340,62 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne – 271,04 zł
 • Składki rentowe – 226,85 zł
 • Składki wypadkowe – 58,28 zł
 • Fundusz Pracy – 85,51 zł
 • FGŚP – 3,49 zł

A zatem miesięczny koszt składek społecznych to 714,75 zł, a całkowity koszt zatrudnienia wynosi 4204,75 zł.

Począwszy od lipca, płaca minimalna wzrośnie do 3600,00 zł brutto, a wraz z nią koszty zatrudnienia:

 • Składki emerytalne – 351,36 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne – 279,58 zł
 • Składki rentowe – 234 zł
 • Składki wypadkowe – 60,12 zł
 • Fundusz Pracy – 88,20 zł
 • FGŚP – 3,60 zł

Oznacza to, że koszty pracodawcy wyniosą 4337,28 zł, w tym 737,28 zł to koszt składek społecznych.

Koszty zatrudnienia pracownika na umowie zlecenia i umowie o dzieło

W przypadku umów cywilnoprawnych pracodawca płaci pracownikowi za przepracowane godziny. Od stycznia minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto, a od lipca 23,50 zł brutto. Koszty zatrudnienia zależne są od tego, czy umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem dochodu i czy pracownik ma ukończone 26 lat. Jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania, to koszty są porównywalne do umowy o pracę. Natomiast w przypadku umów o dzieło nie są odprowadzane żadne składki, a z wypłaty potrącany jest jedynie podatek dochodowy.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się obsługą kadrowo-płacową – przygotowujemy umowy o pracę, sporządzamy listy płac i wyliczamy zasiłki, urlopy, premie i ekwiwalenty. Obsługujemy także umowy cywilno-prawne.