Polski Ład. O jakich zmianach pamiętać?

Polski Ład to szereg przepisów usprawniających system podatkowy, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany podatkowe zostały wprowadzone także w trakcie roku, a przedsiębiorcy powinni znać najważniejsze zapisy, aby nie narazić się na sankcje oraz żeby móc wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

1 lipca 2022 roku weszły w życie przepisy Polskiego Ładu 2.0, a od 2023 roku zacznie obowiązywać pakiet Polskiego Ładu 3.0. Zamiany wprowadzone na mocy ustawy mają ogromny wpływ na ekonomiczne uzasadnienie wyboru formy opodatkowania, dlatego najlepiej skorzystać z usług doradztwa podatkowego. Warto sprawdzić możliwość odliczania składki zdrowotnej oraz sposób jej wyliczania.

Jakie zmiany wprowadził Polski Ład?

Najważniejsze zmiany, o których każdy przedsiębiorca powinien pamiętać to:

  • Zmiana w wysokości i sposobie wyliczania składki zdrowotnej — składka zdrowotna wyliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy na podstawie osiąganych dochodów lub przychodów.
  • Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową – podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł oraz podwyższenie II progu dochodowego na 120 tys. zł. Stawkę podatku w pierwszym progu obniżono z 17% do 12%. Podatnicy stracili prawo do odliczania składki zdrowotnej.
  • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – obniżenie stawki ryczałtu dla branży IT i ustalenie nowej stawki dla wolnych zawodów. Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość odliczania 50% zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania.
  • Zmiany w opodatkowaniu liniowym — możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku, przy czym limit odliczenia wynosi 8770 zł.

Wprowadzone zmiany wiążą się z modyfikacją naliczeń wynagrodzeń dla pracowników. Zlikwidowano ulgę dla klasy średniej i wprowadzono hipotetyczny podatek dochodowy.